ZOOS – povinnosti

Povinnosti ZOOS ČMOS PŠ

Odvod členského příspěvku

Odvod ze ZOOS se provádí měsíčně nebo pololetně na ústředí svazu nebo na účet OROS

U žen na mateřské dovolené, členů pečujících o dítě do 4 let při čerpání pracovního volna, členů pobírajících příslušné dávky do 3 let věku dítěte, nezaměstnaných a studentů činí tato výše 30 Kč za každý kalendářní měsíc, u nepracujících seniorů činí výše čl. příspěvku 50 Kč za každý měsíc.  V případě dlouhodobé nemoci (tj. souvisle trvající déle než 30 dní) se na žádost člena, kterou podá své ZOOS (individuální člen podá žádost příslušné OROS, KROS), dočasně snižuje odvod členských příspěvků na paušální částku ve výši 30 Kč za měsíc. Za každých celých 30 dní nemoci se použije paušální částka za 1 měsíc. 

Za členy odborového svazu starší 80 let se odvod neprovádí počínaje rokem, v němž dosáhnou tohoto věku.

Pokud ZOOS provádějí odvod pololetně na ústředí svazu, provádí se platba za 1. pololetí do 15. 6. kalendářního roku a za 2. pololetí do 10. 12. kalendářního roku.

Evidence odvodu členských příspěvků – příloha OŘ č. 3.1 (tabulka)

Evidence počtu členů (povolání) – příloha OŘ č. 3.1 (nebo IS Rotunda)

videonávod k vyplnění přílohy 3.1: přehrajte zde (pozor, na videu není aktuální tabulka)

Evidence členů – příloha OŘ č. 3.2 (nebo IS Rotunda)

videonávod k vyplnění přílohy 3.2: přehrajte zde


Evidence v IS Rotunda

Registrace do systému v krátkém videu: přehrát na YouTube

Přihlášení do systému v krátkém videu: přehrát na YouTube

Krátké videoinfo o systému (karta organizace, členové, počty povolání, příspěvky): přehrát na YouTube

Návody k IS Rotunda v PDF prezentaci.


Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku

Potvrzení odvod ČP.docx

Zjednodušená daňová evidence ZOOS 

Zjednoduseny penezni denik ZOOS.xlsx

Metodika GDPR

Údaje členů, k jejichž zpracování není potřebný souhlas (čl. 9 odst. 2. písm. d) GDPR)

Evidence skutečných majitelů

Metodický pokyn, návod a potřebné soubory ke stažení naleznete zde.

Všechny potřebné soubory pro fungování ZOOS ke stažení v jednom zip souboru zde.Je nutné soubor pomocí tlačítka nejdříve stáhnout a následně rozbalit vše na disk v počítači.