Přílohy pro ZOOS

Přílohy
Organizační řád ČMOS PŠ

Aktualizovaná příloha č. 3.1 (tabulka) pro rok 2023.

Jednotlivé přílohy OŘ ČMOS PŠ,
které využije základní organizace při své činnosti:

Příloha č. 2 je přihláškou individuálního člena, kterou podá k rozhodnutí příslušné oblastní radě (OROS).

Potvrzení o zaplacení členského příspěvku potvrzuje členům předseda základní organizace pro účely daňového přiznání.

Klikněte na soubor – pokud chcete dokument či tabulku upravovat, je nutné soubor nejprve stáhnou do svého počítače (viz obr. níže).