Kolektivní smlouva

Vzorová kolektivní smlouva

Soubory vzorové kolektivní smlouvy (aktualizováno 1. 9. 2021), možná podoba přílohy FKSP, návrhy kritérií pro příplatek či mimořádné odměny pro případnou přílohu k systému ohodnocení zaměstnanců.

Kolektivní smlouva je dvoustranný právní akt a je výsledkem vyjednávání a dohody.