FKSP

Nová FKSP metodika ke stažení!

Odborový orgán spolurozhoduje podle § 225 ZP o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a jeho čerpání.

Přestože není uzavřena kolektivní smlouva jako celek, mohou být pravidla a způsob čerpání FKSP schváleny samostatně.

Využijte možnosti spolurozhodování. Zjistěte, co si zaměstnanci přejí čerpat z FKSP a připomeňte jim, že díky odborové organizaci mají právo spolurozhodovat.

FKSP a čerpání „šeků“

Stanovisko k možnosti využívání poukázek typu unišeků z prostředků FKSP ke stažení zde.