Dokumenty svazu

Aktuální
hlavní dokumenty svazu

Stanovy, finanční řád a další dokumenty přijaté na IX. sjezdu ČMOS PŠ konaném ve dnech 19. a 20. května 2023.

Organizační řád ČMOS PŠ.