Základní organizace

Základní organizace odborového svazu (ZOOS)

Základní organizace odborového svazu působí u zaměstnavatele, pokud alespoň tři její členové jsou v pracovněprávním vztahu se zaměstnavatelem.

Bližší informace o povinnostech, možnostech a fungování základní organizace odborového svazu (ZOOS) naleznete na dalších stránkách.

Podmenu pro ZOOS

Povinnosti ZOOS – shrnutí základních povinností při správě a vedení základní organizace

Přílohy pro ZOOS – jednotlivé přílohy OŘ ČMOS PŠ, které využije základní organizace při své činnosti 

Kolektivní smlouva – soubory vzorové kolektivní smlouvy 

FKSP – informace k pravidlům a čerpání a vzorová metodika

Metodické pokyny – různé metodické pokyny (např. stanovení výše odvodu členských příspěvků) či pomocné dokumenty

Oblastní konfererence – informace a zápisy z oblastních konferencí (předsedové ZOOS, pověření členové, členové OROS)

Dokumenty svazu – hlavní svazové dokumenty ČMOS PŠ