Výstražná stávka

Shromáždění

Zaměstnanci SZŠ Jaselská se v den stávky 27. 11. 2023 vydali vyjádřit nespokojenost na shromáždění na Moravské náměstí. 

Přidalo se i několik zaměstnanců z dalších škol v Brně.

Právní výklad stávky, organizace stávky a další

Dokument Právní výklad, organizace stávky ke stažení zde.

Plakát výzvy na nástěnku ke stažení zde.

Ohlášení (seznam zaměstnanců) před zahájením stávky ke stažení zde.
Seznam zaměstnanců – ohlášení po ukončení stávky stáhněte zde.
(zvolte Soubor --> Stáhnout -- > Microsoft Word a můžete počty řádků upravovat).
Ohlášení se předává zaměstnavateli.

Dopis předsedkyně KROS JmK ředitelkám a ředitelům v JM kraji zde.

Dopis ČMOS PŠ pro rodiče můžete stáhnout zde.

Dopis ČMOS PŠ pro ředitelky/ředitele stahujte zde.

Informace MŠMT pro ředitele mateřských, základních a středních škol pro případ stávky zaměstnanců školy ke stažení zde.

Plakáty (letáky)

A4 list s logem pro označení stávky ke stažení zde.

A4 listy pro podporovatele stávky stáhněte zde.

Letáček podpora stávky škol.

Společná demonstrace odborů.

Formulář

Odkaz na formulář zde.

Chtěli bychom požádat o vyplnění formuláře k výstražné stávce. Rádi bychom měli k dispozici statistické údaje o školách a školských zařízeních, které se připravují k podpoře výstražné stávky.

Otázky a odpovědi

Opakující se otázky a odpovědi na ně.

Video

Mgr. Marcela Zajícová – Předškolní poradna – vytvořila informační video ke stávce.

Fakta či dezinformace MŠMT?

Na sociálních sítích FB a X se objevil materiál MŠMT „Fakta ke stávce“. Do rozboru jednotlivých faktů se pustil Mgr. Radek Sárközi na webu Pedagogické komory, z. s.

Stanovisko AŘ ZŠ

Ke stažení zde naleznete stanovisko
Rady Asociace ředitelů základních škol ČR.

Pokyny

Při zakládání stávkových výborů doporučujeme dodržet následující postup přípravných prací...

Ustanovení stávkového výboru

Stávkovým výborům bude vedení ČMOS PŠ průběžně posílat informace o výsledcích jednání. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání následující informace:

na adresu cmos.skolstvi@skolskeodbory.cz.

Postup v případě vyhlášení stávky

Stávkový výbor (kontaktní osoba) oznámí zaměstnavateli písemně alespoň 3 dny předem tyto údaje:

Při zahájení stávky

Ukončení stávky

Zaměstnanec se může stávky zúčastnit i v případě, že v dostatečném časovém předstihu svou účast neoznámí.

Účast na stávce

Účast zaměstnance na stávce je realizací ústavního práva a je omluvenou nepřítomností v práci a zároveň překážkou v práci. Na stávkujícím zaměstnanci nelze, při respektování práva na stávku, požadovat dodržování všech povinností, jak vyplývají z pracovní smlouvy a z ustanovení § 38 odst. 1 zák. práce. Nedodržování těchto povinností není porušením povinností vyplývajících z pracovního poměru a zaměstnance nelze z těchto důvodů postihovat. Po dobu účasti ve stávce nenáleží zaměstnanci plat vzhledem k ustanovení § 109 odst. 1 zák. práce, dle kterého zaměstnanci náleží plat za vykonanou práci.

ČMOS pracovníků školství podporuje výstražnou stávku českých vysokých škol,
která je ohlášena na úterý 17. 10. 2023,
jako projev nesouhlasu s navrhovaným rozpočtem pro školství na rok 2024. 

Školské odbory podporují výstražnou stávku vysokých škol!