Pomoc Ukrajině

Oblastní organizační jednotka pomáhá

V současné situaci války probíhající v Ukrajině se každý z nás může rozhodnout, zda a jakým způsobem pomoci postiženým oblastem, místům či lidem. Krajská organizační jednotka Jihomoravského kraje se rozhodla pomoci ukrajinským dětem prchajícím před válkou.


V Brně bylo v nevyužité budově školy na ulici Cacovická otevřeno několik tříd pro ukrajinské děti. Aktuálně třídy navštěvuje přes 130 dětí, kapacitně škola může přijmout až 230 ukrajinských žáků. Škola je detašovaným pracovištěm ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno na náměstí Republiky a KROS JmK se rozhodl po domluvě s paní ředitelkou Simonou Pokornou zakoupit a darovat školní vybavení a spotřební materiál.

Zakoupené sešity, matematické pomůcky pro geometrii, psací potřeby, kreslící pomůcky a papírové čtvrtky pro malování naleznou u žáků ve třídách zcela jistě využití. Představitelé KROS JmK přivezli a předali vybavení a materiál 8. dubna 2022 přímo ve škole, kde si několik ukrajinských dětí hned pomůcky „převzalo“.

K této pomoci se finančně připojila i Oblastní organizační jednotka Brno a Brno-venkov a přispěla tak k většímu množství zakoupeného spotřebního materiálu. Zajištění vzdělávání ukrajinských dětí tak snad bude zase o něco jednodušší.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

vzhledem k aktuálním událostem na Ukrajině a informacím od organizací zajišťujících pomoc Ukrajině prosíme všechny členy, aby zvážili pomoc ve formě finančního příspěvku. Tento je v nynější situaci zřejmě nejvhodnějším typem pomoci.


Rozhodnutí samozřejmě záleží na každém z nás.


Pro možnost zaslání finančního daru doporučujeme využít přímo webové stránky:

https://www.clovekvtisni.cz/

https://adra.cz/

https://www.charita.cz/

https://www.unicef.cz/

a určitě můžete nalézt i další...

Pokud byste se rozhodli pro dar mimo „velké organizace“, může Vám pomoci s výběrem webová stránka:

https://www.darujme.cz/projekty/1200004/highestCollectedMoney

Je zde však odváděn provozní poplatek za zprostředkování daru ve výši 2 % darované částky, využijte tedy případně přímého odkazu na organizace.


Děkujeme.