Motivační programy

Motivační programy pro předsedy ZOOS – pro 1. pololetí 2024

Motivační program 2024 léto – podpora pro předsedu ZOOS pro stabilizaci členské základny

Motivační program 2024 léto – podpora náboru nových členů při zachování výše členské základny

Zaslané výkazy za 1. pololetí budou vyhodnoceny a odměny proplaceny do konce srpna 2024.

Výkazy pro motivační programy a vyhlášené motivační programy ke stažení níže: